top of page
Project Ace Yourself

Ontwerpvraag:

 

“Hoe kunnen we eerstejaars studenten van de HBO en Universiteit ondersteunen met het leren van soft skills?”

Mijn rollen

User Research

User Interface

Visual Design

Opdrachtgever

ErasmusX

Erasmus Universiteit

Doelgroep

Eerstejaars HBO/Universiteit studenten

Ontwerpoplossing

Ace Yourself is een app gericht op eerstejaars HBO/Universiteit studenten. Dit is in ontwikkeling om studenten te ondersteunen met het kunnen leren van skills, met name betreft dit soft skills. 

 

In de huidige situatie wordt er in de educatie niet per se de focus gelegd op het actief aanleren van Soft skills. Dit is dan ook de reden dat Ace Yourself in het leven is geroepen. Voor de app ben ik naast het onderzoeken veel bezig geweest met visuele research. Hierin heb ik onderzoek gedaan naar een tal van stijlen die potentieel de identiteit van Ace Yourself zou worden. 

Één van de style guides gebruikt voor de app. Hierin zie je naast de typografie, animatie en kleur style ook de implementatie in schermen als voorbeeld.

De belangrijkste stappen in het proces

Onderzoek 

Ace Yourself is een project die ik tijdens mijn stage bij ErasmusX aan heb meegewerkt. Ik begon per direct in de onderzoeksfase en werkte aan het formuleren van user stories en het combineren van 'topics'. 

Mij werd gevraagd om onderzoek te doen naar hoe de eruit zou kunnen zien zonder enige werk erin en met (empty states, half & full states) Daarnaast heb ik onderzoek gedaan en iteraties gemaakt voor de celebration schermen en een paar iteraties visualisaties.

Visueel onderzoek

Vervolgens heb ik mij bezig gehouden met het ontwerpen van een logo. De logo betreft een vooruitgaande beweging. Dit werd de basis voor de Splash schermen waarin ik een aantal iteraties heb gemaakt. 

Moodboards

Voor het visueel onderzoek kreeg ik de opdracht om visuele stijlen en metaforen te onderzoeken dat het leren van skills zou kunnen ondersteunen. 

Color styles + implementatie

Het proces van het bepalen welke schermen er nodig waren. Daarnaast het bepalen wat een logische flow zal zijn voor de app. 

Style tiles

Na de kleuronderzoek werd het tijd om dit uit te breiden tot style tiles, hierin voegde ik de moodboards en keuzes voor mogelijke font combinaties.

Style tiles -> Tri Color

Met de ontwikkeling van de style tiles ben ik op onderzoek gegaan om dit te versimpelen en driekleur combinaties te maken -> Tri Color.

Style Guide 02

Als laatste stap heb ik alle visuele resultaten samengevoegd tot twee Style guides met implementatie als potentiële identiteit voor de app Ace Yourself.

Het ontwerpproces
bottom of page